Marsh Wren

Cistothorus palustris

Marsh Wren (Cistothorus palustris) - Adult

The Marsh Wren (Cistothorus palustris) is a species of bird (Aves) in the family Troglodytidae (Wrens) and order Passeriformes (Perching Birds).

Gallery

Observed

Marsh Wren (Cistothorus palustris) - United States

United States

Marsh Wren (Cistothorus palustris) - Canada

Canada

Observed
Marsh Wren (Cistothorus palustris) - United States

United States

Marsh Wren (Cistothorus palustris) - Canada

Canada

Classification

Species in the Genus of Cistothorus

Apolinar's Wren

Cistothorus apolinari

Grass Wren

Cistothorus platensis

Marsh Wren

Cistothorus palustris

Merida Wren

Cistothorus meridae

Sedge Wren

Cistothorus stellaris

External Links

Marsh Wren – Wikipedia
Marsh Wren – Cornell Lab of Ornithology
Marsh Wren – Audubon.org