Lesser Roadrunner

Geococcyx velox

The Lesser Roadrunner (Geococcyx velox) is a species of bird (Aves) in the family Cuculidae (Cuckoos) and order Cuculiformes (Cuckoos).

Classification

Species in the Genus of Geococcyx

Greater Roadrunner

Geococcyx californianus

Lesser Roadrunner

Geococcyx velox

External Links

Lesser Roadrunner – Wikipedia
Lesser Roadrunner – Cornell Lab of Ornithology
Lesser Roadrunner – Audubon.org