Cabanis's Wren

Cantorchilus modestus

Cabanis's Wren (Cantorchilus modestus) is a species of birds (Aves) of the class Aves (Birds) in the family Troglodytidae (Wrens) and order Passeriformes (Perching Birds).

Classification

Species in the Genus of Cantorchilus

Bay Wren

Cantorchilus nigricapillus

Buff-breasted Wren

Cantorchilus leucotis

Cabanis's Wren

Cantorchilus modestus

Canebrake Wren

Cantorchilus zeledoni

Fawn-breasted Wren

Cantorchilus guarayanus

Gray Wren

Cantorchilus griseus

Isthmian Wren

Cantorchilus elutus

Long-billed Wren

Cantorchilus longirostris

Riverside Wren

Cantorchilus semibadius

Stripe-breasted Wren

Cantorchilus thoracicus

Stripe-throated Wren

Cantorchilus leucopogon

Superciliated Wren

Cantorchilus superciliaris

External Links

Cabanis's Wren – Wikipedia
Cabanis's Wren – Cornell Lab of Ornithology
Cabanis's Wren – Audubon.org